Podkarpackie Kultura Kultura Przystosowanie budynku CK

Przystosowanie budynku CK

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Centrum Kulturalne w Przemyślu przystosowało w listopadzie 2009 r. swój obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zainstalowano windę przy wejściu od ul. Dworskiego oraz platformę przyschodową, która umożliwi wyjeżdżanie osobom na wózku z sali widowiskowej na hol. Niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu nie będą mieli również problemów w korzystaniu z toalety, w której zainstalowano specjalne uchwyty i armaturę.

 

Warto zauważyć, że jako jedna z nielicznych instytucji w regionie dajemy możliwość pełnej realizacji artystycznej dla osób niepełnosprawnych, gdyż winda od ul. Dworskiego jest dwupoziomowa: pierwszy poziom to wyjście na widownię, zaś drugi bezpośrednio na scenę.

Powyższe działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w dostępie do Naszych dóbr kultury, jest pierwszą częścią dużego projektu inwestycyjno-remontowego pn.: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury” który realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Adam Halwa

Dyrektor

CENTRUM KULTURALNEGO w Przemyślu

 

 
Powiaty